Nike SB presenta "Tokyo To The World"

Daisuke Ikeda, Ryo Motohashi, Joshua Nishimiya, Issei Morinaka, Sayaka Takano, Toru Toshida, Nana Kunugi y Juliana se llevan los kits de la federación de skate diseñados por Parra a través de Tokio.

Fuente: Nike SB

Skate Domingo 01/08/2021